Fågelskydd, reservat och datum

I samarbete med LS har vi nu fått en karta på de reservat och tidpunkter för ev förbud.

***Notis! LS verkar ha missat den kanske viktigaste spoten. Vivesholm/Tjurudden. Kiteförbud gäller här mellan 15 mars-30 juni.***

Ladda ned pdf:en här: Fågelskydd_Gotland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *